Pilgrimage Trip to Samet Shikhar | Takht Sri Patna Sahib Gurudwara | Vlog

My pilgrimage trip to Jain Tirth Samet Shikhar – Bihar Homeopathic Conference, Takht Sri Patna Sahib Gurudwara ———————————– About Dr. Ketan …